Трудовите злополуки намаляха в епидемията, нарушенията - не

Интервю с Атанас Чернаев - директор на инспекцията па труда в Пловдив

По думите на Атанас Чернаев- директор на пловдивската Инспекция по труда нарушенията на трудовото законодатество не са сероизно повлияни от Ковид- епидемията, която наложи нови методи на работа в някои предприятия.

Констатациите са същите като преди епидемията - работят хора без трудови договори, бавят се плащания, особено при напускане на работа, има сигнали и срещу неспазване на работното време.

"Очаквах повече сигнали за неплащане на заплати в началото на април, когато много предпиятия затвориха, но се оказа, че те, като абсолютна стойност, дори са по- малко от миналата година,което не означава, че проблемът не съществува",  каза Чернаев.

Добрата тенденция - за деветте месеца на тази година броят на злополуките по време на работа. 212 са били през миналата година, а до сега на 2020г. - 175 на брой.

Директорът на инспекцията уточни, че правата на работниците, които работят у дома, се подчиняват на същите правила, които действат и за традиционното работно място. До сега оплакване на работници с такъв акцент не са постъпвали.

Атанас Чернаев обясни, че служителите са оборудвани с предпазни средства, а допълнително почти всички услуги на инспекцията имат и онлайн достъп и вече много от работотдателите се възползват от това.

Интервюто е в прикачения звуков файл.

Още от Точно днес