Цветелина Пенкова:

Рисковете от влизането ни в еврозоната са управляеми при правилни икономически и политически решения

За Евранет Плюс Цвета Николова, програма „Христо Ботев“

Последните месеци се забелязва недостатъчна информираност на българското общество по отношение на  влизането на България в Еврозоната  и приемането на еврото като национална разплащателна единица. В обществения дебат липсват експертни и ясно изразени анализи, които да разясняват ползите и рисковете за страната ни. Вероятно на този факт се дължат и тревогите за бъдещето в част от българското общество.


Това беше една от причините евродепутатът от Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите Цветелина Пенкова и катедра „МИО и бизнес“ на УНСС да организират наскоро международна конференция „България в еврозоната – възможности и предизвикателства“. 

При откриването на конференцията Цветелина Пенкова заяви:

 „Членството ни в еврозоната е следващата логична крачка към интеграция в европейските процеси и към възможността да участваме във вземането на общи решения. Важното е да бъдем подготвени и да се фокусираме върху множеството възможности, които ще се открият пред нашето общество и икономика, а не само върху рисковете и предизвикателствата, с които ще се сблъскаме“.

Според нея рисковете са управляеми, ако държавата ни извърши правилна икономическа и политическа подготовка. Някои от основните рискове, с които се спекулира в общественото пространство, са свързани с повишаване на цените и размера на инфлацията.

Но тревогите в тази посока са неоснователни, защото България е във валутен борд с фиксиран курс лев/евро и в страната ни не се очаква такъв шок, както в другите страни-членки.

Според евродепутата Цветелина Пенкова
присъединяването на България към еврозоната има много ползи, но една от ключовите, която касае традиционните потребители, е намаляване на транзакционните такси и таксите по обмен на валутата.