Зелената система в Пловдив е в неравна битка със застрояването

С Екатерина Гюлеметова разговаря Антоанета Петричанска

На всеки жител на град с мащабите на Пловдив според Закона за устройството на територията (ЗУТ) се падат по 20 квадратни метра зелени площи

Реалностите са далеч от регламента – в момента всеки пловдивчанин разполага едва с 11 % от полагащите му се по закон зелени площи - това са 2,2 квадратни метра

Заложено е след 20 години този дял да се увеличи до 19 %, което е 3,8 квадратни метра зеленина

490 хектара е зелената система на Пловдив. Проектът за нов Общ устройствен план на града предвижда след 20 години тя да се увеличи с 350 хектара. 

Въпреки това, зелената система в града е неравномерно разпределена по райони и е в неравна битка със застрояването. 

За реалностите и планираното от екологична гледна точка в основния документ за развитието на Пловдив разговаряме с Екатерина Гюлеметова, експерт еколог и консултант по опазване на околната среда. Тя е ръководител на екипа, изготвил докладите по екологична оценка и по оценка за съвместимост на проекта за Нов Общ устройствен план на Пловдив.

Интервюто е в звуковия файл. 


Още от Ден след ден