Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци на 3 и 4 ноември в Стара Загора

д-р Ралица Ангелова

Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци ще работи днес от 10 до 16 часа в община Средец, на 30 октомври за първи път в системата за безвъзмездно приемане на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране се включва и Община Елхово. Следващата седмица на 3 и 4 ноември два пункта ще заработят в Стара Загора, а на 4 ноември се местят в Раднево. Все повече български общини се включват и все повече граждани разбират, че включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата за отпадъци. Това обясни за Радио Стара Загора д-р Ралица Ангелова - изпълнителен директор на „БалБок Инженеринг“, които осигуряват пунктовете.

Д-р Ралица Ангелова увери, че на пунктовете е осигурено спазване на всички противоепидемични мерки и очакват отговорно поведение и от всички посетители и уточни, че няма да се приемат лабораторни материали и газови бутилки под налягане.


Още от БНР уеб