Медицински център има нужда от помощ

Медицинският център "МБАЛ-Шумен" се нуждае от дезинфекционни разтвори, еднократни престилки, маски и ръкавици. В апела на неговия управител д-р Камен Граматиков се казва, че помощта е необходима заради ескалиращата епидемична обстановка, ежедневната работа с пациенти с неизвестен здравен статус и необходимостта от постоянна дезинфекция на работните помещения.

Ръководството на МЦ-МБАЛ-Шумен се обръща с молба към всички жители на областта, които имат възможност да предоставят или купят препарати и предпазни средства.

Даренията в натура могат да се направят в сградата на „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД на адрес Шумен ул. „В. Априлов“ 63 /бившия Терапевтичен блок/.

Даренията на парични средства са по сметка в ЦКБ АД клон Шумен : титуляр „МЦ МБАЛ-Шумен” ЕООД
(CECBBGSF) IBAN BG85CECB979010E6717100