Млади хора от Пернишко ще се обучават по предприемачество

Интервю на Нина Цанева със Станимира Хаджимитова в ''Нашият ден''

Млади хора от Перник, Радомир, Брезник, Трън и други населени места в областта ще бъдат обучавани по предприемачество с цел постигане на умения за стартиране на собствен бизнес. Трейнингът се организира от Българската платформа за международно развитие (БПМР) и Центъра за развитие на устойчиви общности (ЦРУО) в партньорство с Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) и ще се състои на 31 октомври от 9.30 до 18.00 ч в регионалния младежки център “RAISE YOUTH CENTER” в град Брезник.

В програмата се предвиждат сесии, които да дадат възможност на участниците да получат основна информация за това как да развият собствената си идея и да стартират успешен бизнес на местно ниво. Ще бъдат обсъдени основните предизвикателства пред местната общност, какво е предприемачество и как да се премине от идея към бизнес, като се изгради устойчив бизнес модел. За тази цел участниците ще се разпределят в отбори, в които ще разработят бизнес канава стъпка по стъпка. Темите в обучението ще бъдат свързани и с Дневния ред за устойчиво развитие на света до 2030 година на ООН и 17-те глобални цели, включени в него, като методите, използвани от обучителите ще бъдат в съзвучие с неформалното учене и глобалното гражданско образование.

Станимира Хаджимитова, директор на Центъра за развитие на устойчиви общности, основател регионалния младежки център “RAISE YOUTH CENTER” в град Брезник, разказа в "Нашият ден" повече за предстоящото обучение и за свършеното досега. Чуйте – в звуковия файл.


Още от Нашият ден