Златото от римския мост край Градец донесло нещастия

Пролет Борисова, председател на НЧ Просвета''Градец в ''Посоките на делника'',30.10.2020


Имало едно време един страшен змей, който пазел несметно богатство, заровено в местността Кипичево. Така започва разказа си председателят на НЧ "Просвета" във видинското село Градец, Пролет Борисова. Местността се намира между селата Градец и Каленик- минава се през река Тополовец, през стар римски мост. 

"Историята я знам не от легенда, а от един местен гърчанин...Неговият дядо видял част от змея...В местността Кипичево, в землището на село Градец, има неголямо блато, обрасло с тръстика. Близо до него имало малък мост. На един празник на село Каленик имало разбойническа банда с главатар Солак. Разбойниците яли и пили до пресита, а после пели и играли. Техният главатар също се веселил и постоянно потупвал с крак на едно и също място на моста... Преданието казва ,че един от хората забелязал това, върнал се по-късно на същото място, разкопал го и намерил пари.....Но някои мислят, че истината е съвсем друга."

Историята говори за двама братя, които по пътя за нивата си минали по моста. По-големият брат видял, че нещо блести,  слязъл и видял жълтица, но казал, че видял главата на змея, чийто люспи блестяли. По-късно се върнал и взел златото.  Но не дал нищо на брат си. 


"Големият брат купил много ниви, гори, ливади, земя, оженил се, родили му се деца, но умрял в разцвета на живота си. Сполетяло го тежкото проклятие на краденото злато. Малкият брат живял до дълбока старост, но без имане. "
 

В преданията се казва че златото и имането са прокълнати и носят нещастие на хората, които ги взимат. Ако човек не е имал доблестта да направи дарение, да съгради нещо в полза на хората, бил проклет и е пренасял проклятието в семейството си.
А хората, които благородно са дарявали и съграждали за обществото, остават в паметта и спомените на обществото като достойни хора.


Легендата е  пресъздадена в книгата на Ваньо Тодоров "Грачански предания и легенди"
 


Още от Посоките на делника