Община Пловдив осигурява заетост за 150 младежи

150 трайно безработни младежи ще получат шанс за работа по проект на Община Пловдив за осигуряване на заетост. 

Новият център за социални иновации ще работи с младежи на възраст между  15 и 29 години, като важно условие е те да не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение. 

Негова водеща цел ще е  да обедини всички услуги на Общината на едно гише и по този начин младите хора да бъдат улеснени в контакта им с фирми, организации и фондации, които търсят служители, работници или стажанти. 

Всеки потребител ще получи индивидуално и специално отношение при посещението си в Центъра, уверяват от общинската администрация, а след като младежите бъдат регистрирани като потребители, експертите ще провеждат с тях консултации и  ще им помагат с оформянето на автобиографията им. 

Услугите на Центъра ще са напълно безплатни и не се обвързват с договорни взаимоотношения или ангажименти.  

В момента екипът вече работи активно с 20 потребители като целта е броят им да нарасне до 150. 


Още от БНР уеб