Приносът на Обединение "Мизия" към библиотечното краезнание

Репортаж на Латинка Светозарова за предаването „Закуска на тревата“

На 1 ноември - Денят на народните будители, отдаваме почит на родолюбивите просветители, сред които са и българските краеведи. Те проучват и изваждат от забрава моменти от историческото и културно минало на своя роден край.

Библиотечното краезнание има традиции в издирването, систематизирането и съхраняването на изданията за отделните региони. Обединение "Мизия" повече от 55 години успешно се справя със споделеното преглеждане на книжните и електронните източници и библиографирането на публикациите за съответните области. Интерес има към иновациите в библиотечната дейност, което я прави още по-полезна и я развива във времето. Преди дни се проведе Юбилейната среща на специалистите по краеведска литература.

"Обединението включва отделите "Краезнание" на регионалните библиотеки във Велико, Търново, Габрово, Ловеч и Плевен като това обединение е създадено на доброволни начала с общи усилия и средства да се осигури преглеждане на българската печатна продукция с цел намиране и систематизиране на материали, свързани с целия обществено-политически, икономически живот на тези четири области", каза Вили Томова от Регионалната библиотека „ Христо Смирненски“ в Плевен.

Електронните бази данни на библиотеките в тези четири града съдържат над 450 хиляди библиографски записа, свързани с историята, културата и икономиката.

"Това е нашият принос към българската библиография и българското библиотекознание. Също така и принос към културата на тези четири области, благодарение на тези огромни информационни масиви с публикации за края ни сме в помощ на образованието, на културата и на всички, които се интересуват от историята и развитието на своя край", допълни Вили Томова. 

Целия репортаж можете да чуете в звуковия файл.
Още от Закуска на тревата