"Едно" на 30 октомври 2020 година

Образователна платформа ще помага за работа в онлайн среда в Център за социална рехабилитация и интеграция във Видин

Фрагмент от ''Едно'' на 30 октомври 2020 година

Образователната платформа "Умни дечица" ще помага за работата в онлайн среда в Центъра за социална рехабилитация и интеграция към фондация "Подкрепа за реализация." Приложението е иновативно и дава възможност на цяла учебна група да работи едновременно, разказва логопедът и специален педагог Даниела Иванова:

"Чрез нея усвояването на материала става по лек и забавен начин онлайн чрез мултимедийни игри и ситуации. Разработена е предимно в помощ на деца от детските градини, където чрез няколко устройства може да работи цяла група."
 

Хора със затруднения в движенията и комуникациите, но със съхранен интелект, могат да изразяват мислите си като задават команди с поглед на компютър. Технологиите отскоро са и у нас. Подобен софтуер скоро ще е на разположение на потребителите в Центъра за социална рехабилитация и интеграция:

"Това е нещо съвсем ново в България. От няколко години е известно. Светът е в процес на революция в технологиите и разбирането на когнитивните процеси на човека. В световен план съществуват много разработени, подпомагащи технологии за комуникации чрез поглед. Използват се от хора с двигателни проблеми и стават все по-достъпни като цени. В България подпомагащите технологии с проследяване на поглед са почти непознати. Съвсем от скоро започват да навлизат при нас и това е благодарение на фондация "АСИСТ- помагащи технологии", които представят "Комуникатор 5" и "Контрол с поглед"...Чрез него деца, възрастни, които интелектуално са съхранени, могат да комуникират със света"- разказва Даниела Иванова.

Във Видин се проведе обучение за доставчици на социални услуги и служители в общинската администрация. 

"Целта на срещата днес е законодателството в областта на социалните услуги, като от първи юли 2020 година беше приет Закон за социалните услуги, към който в момента се изработва подзаконова нормативна рамка. След 2022-ра година ще имаме нова философия в предоставянето и спрямо потребителите на социалните услуги в нашата страна"-коментира Поля Каньова, държавен експерт в дирекция "Държавна политика за детето" към Агенцията за социално подпомагане.

Видинчанин, който продължение на 21 години е живял в Съединените американски щати подари кинопрожекция на деца от Центъра за настаняване от семеен тип в Ново село. Жестът на Едуард Тодоров не е единственият към младите хора. Той помогна с учебни помагала на ученици от Профилираната природо-математическата гимназия във Видин, чийто възпитаник е. Благодарение на него и други дарители, видинската регионална библиотека се сдоби с мобилен скенер. Заедно с библиотеката организира конкурса за кратък видеофилм "Видин през моите очи" като осигури и награди за победителите. За себе си казва, че въпреки годините, прекарани в чужбина, сърцето му никога не е напускало родния му град. Поредната благотворителна инициатива е със съдействието на Фондация "Подкрепа за реализация". Още от Заедно