Човешките и Божиите планове

''По пътя към храма'', 22.11.2020 г.

Девета неделя след Неделя подир Въздвижение, която отбелязваме днес, Господ Иисус Христос ни напомня, че нашата грижа не трябва да бъде да събираме богатства на земята, чрез които да живеем доволно и охолно, и далеч от Твореца, а преди всичко да се развиваме, да изграждаме себе си, да печелим, разбира се, но чрез всичко да обикваме небесното и вечното, т.е., да живеем с всичко така, щото то да ни носи близост и радост със и във Бога.

"Безумнико, нощес ще ти поискат душата, а това що си приготвил, кому ще остане? Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога". (Лука 12: 20-21)

"От както съществува света, мнозина са страдали и страдат от болезнена жажда за имоти, и за големи богатства. Нерядко тази жажда достига огромни размери. Малцина за съжаление разбират и приемат истината, че земните блага са им потребни, за да се нахранят, облекат и да бъдат под покрив. Мнозина надценяват земното, като забравят смъртта и задгробната участ. Забравят евангелските думи: "Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си?" /Мат. 16:26/

Човек се ражда на земята, за да се подготви за вечен живот, а Бог по невидими и видими начини съдейства на всеки от нас да постигне спасение, като ни подлага на множество изпитания. Чрез богатството на едни и немотията на други, чрез здравето на едни и недъзите на други, чрез разума на мъдрите и невежеството на неограмотените Бог изпитва и едните, и другите и вижда кой на какъв дух служи, в кого има смирение, любов и страх Божий. Ето защо богатият е длъжен да сподели имота си с бедни, ученият чрез знанието и мъдростта си да назидава и ограмотява невежите, а здравият да помага и да работи за нуждаещите се и болните.

Днешното свето Евангелие от св. ев. Лука ни разказва за размишленията и мечтите на един богат човек, чиято реколта била много голяма и той се чудел какво да направи с нея.

Нека да се пазим от примките на седемте смъртни гряха. Да не се грижим какво да ядем и да пием. "Душата не струва ли повече от храната?" /Мат.6:25/. "Защото всичко това търсят езичниците…" /Мат. 6:31/ Нека работим усърдно върху душите си, да се обогатяваме с добродетели и да се усъвършенстваме духовно. В отвъдното ще занесем единствено богатството, което сме припечелили с пост, покаяние, молитви и сълзи. Само това богатство ще ни оправдае пред Твореца в деня на всеобщата разплата.

И тъй, нека да се пазим от сребролюбието и да се стараем да богатеем в Бога, за да придобием вечния живот в дома на нашия Небесен Отец. Амин!"

В рубриката "Съвременна Библия" - ден след празника Въведение Богородично имаме чудесен повод да отворим дума отново за семейството. Библията ни показва, че семейството е Божия идея. Бог дава Ева на Адам, за да може Адам да обича някой друг повече от себе си. Това се случва, но само до грехопадението. Тогава Адам започва да обвинява всичко и всички. Той започва да обича себе си повече от Бога и повече от Ева. И ето ни днес! Хората, които обичат преди всичко себе си се опитват да имат семейства. Резултатите са плачевни. Някой трябва да ни каже да спрем! Някой трябва да ни каже, че така не може! Човекът, който обича преди всичко себе си ще трябва да се върне при Бога и най-после да се научи да обича някой друг повече от себе си.

Слушайте ни всяка неделя сутрин след новините в 8:00 ч. и в ранното утро на понеделник от 01:00 ч. през нощта.


Още от По пътя към храма