Ловният сезон в Ново село върви с дезинфекция

Пандемията от COVID-19  постави своите изисквания и пред хората, които в почивните дни тръгват с ловните пушки из полето. Преди да започне ловният излет със специална пръскачка се пръскат с дезинфектант колите, ботушите и дрехите. Процедурата се повтаря и в края на излета, когато ловците се прибират вкъщи. Ловната дружинка в Ново село наброява повече от 60 човека, но най-активни са около 20 от тях. Потомствени ловци, от малки закърмени със страстта към лова. В началото излизали с възрастните само да чуят лаят на кучето, открило дивеча, после да гледат как старият ловец проследява с пушката си излетялата птица, докато накрая им разрешат да носят на пояс убития дивеч.

Всяка година земеделските производители оставят неприбрана царевица на полето, за да има къде да се крият фазаните или да преспиват дивите свине. Гледат да е близо до блатиста местност, защото познават добре навиците на животните. И успяват да отстрелят и глигани, и фазани, и вредните чакали. Ловците спазват всички изисквания на ветеринарите за годността на убития дивеч. Изкопана е и септична яма за загробване на убити или намерени мъртви болни диви животни.

Пандемията от COVID-19  постави своите изисквания и пред хората, които в почивните дни тръгват с ловните пушки из полето. Преди да започне ловният излет със специална пръскачка се пръскат с дезинфектант колите, ботушите и дрехите. Процедурата се повтаря и в края на излета, когато ловците се прибират вкъщи.

Наскоро в Ново село бе открит и ловът на диви патици. В последните два дни се чувства полъхът на студения северен вятър "Кошава", който през лятото носи дъждове, а през зимата е предвестник на снега. С него в Ново село идва и пернатият дивеч. В последната година на дунавския бряг се появиха върбови храсталаци, които служат за убежище на дивите патици. Птиците обичат също и блоковете с ожънато зърно, където търсят храна.

Още от Посоките на делника