Градските пространства за култура на открито - нови възможности с малка инвестиция

арх. Максим Недков, арх. Венцислава Недялкова:

Каталог "Градски пространства за култура" беше създаден и представен във Варна. Той е иницииран от независимия културен сектор в града с цел осигуряване на алтернативни пространства за провеждане на събития по време на пандемия. И не само. Каталогът цели да даде обща представа за възможните културни пространства на открито във Варна.


След старателно обследване са включени над 60 места /съществуващи и потенциални/ с избрани 10 параметъра, онагледяващи най-съществените характеристики на локациите:

• характер на пространството - в близост до морска панорама, природен пейзаж или недвижима културна ценност;

• максимална ползваема площ на пространството;

• максимален брой зрители;

• наличност на постоянна сцена;

• наличност на покритие/навес;

• наличност на постоянно ограждение;

• достъп до вода и санитарни помещения;

• достъп до електричество;

• близост до жилищни сгради;

• близост до контейнери – разделно сметосъбиране.


В каталога споделят своите позиции за активната градска среда няколко специалисти. Според урбаниста Милена Герасимова атрактивният град е живият град. По думите на урбаниста Силвия Чакърова градовете по света дерзаят по тази тема и каталогът е изключително навременен и ценен. Културологът Светлозара Христова говори за отворени системи, хоризонтални методи на работа и споделени ресурси. Актрисата Мануела Саркисян - за важността на устойчивостта. Десислава Георгиева - началник отдел "Фестивали и проекти" в Община Варна, споделя своята визия за фестивалния град на четири сезона.

Предвидено е разпространение на книжното издание, както и дигитален вариант на каталога, който може да бъде обогатяван с нова информация. Радио Варна е медиен партньор на проекта. При желание да получите дигиталната версия на каталога, пишете на: varnaspaces@gmail.com

Проектът "Каталог "Градски пространства за култура"" е финансиран от Фонд "Култура" на Община Варна.


Подробности за каталога пред Светлана Вълкова разказват двама от авторите арх. Максим Недков и арх. Венцислава Недялкова:
 

Още от БНР уеб