Женски образи в розово, бяло и черно

Разговор на Юлия Петрова със Стефан Божков и Рада Якова в „Артефир“

В галерия „Интро“ се показва изложба на двама активни художници на попрището на съвременното визуално изкуство. Това са Стефан Божков, знакова фигура в тази област, и Рада Якова, която живее и работи в Хага, Холандия. Експозицията те са назовали лаконично: „Съвместна изложба“. Но по-точното заглавие е „Черното и розовото“. Стефан Божков отдавна има пиетет към черното като цвят, към по-тъмния колорит и нюансите, и сега трите основни посоки тук са сведени до знак, до много лаконични интерпретации на литературни образи, като творбата „По разказ на Елин Пелин“ или в друг цикъл – до скрита еротика или „Покани ме дяволът в дома си на чаша абсент“.

Рада Якова насочва вниманието ни към серия женски образи в розово, бяло и червено, към неразкритата същност на жената, към нейните вечери и топлината, която тя дава. Макар и коренно различни, творбите на Стефан Божков и Рада Якова се допълват като една много силна естетика и вкус.

Чуйте двамата автори как представят нещата си в галерия „Интро“, които може да бъдат разгледани до 2 декември 2020 г.