Адв. Мария Стоева

Ефективно ли е законодателството по отношение на домашното насилие у нас

Разговор на Мария Мира Христова с адв. Мария Стоева в ''Нашият ден''

В Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените и като цяло срещу уязвимите групи от нашето общество – за ескалацията на напрежението по време на криза, какво казва законодателството и каква защита дава на жертвите? Доколко имаме ефективно законодателство по отношение на домашното насилие у нас? Адв. Мария Стоева за Закона за защита от домашното насилие, приет през 2009 г. с няколко поправки оттогава:

"Законът ни е доста добре разписан и дава изключително добра защита на лицата, подложени на домашно насилие. Най-общо, съгласно нашия закон, домашно насилие представлява всеки един акт на физическо, психическо, емоционално, икономическо насилие, както и опитът за такова насилие да се ограничи по някакъв начин личният живот ил свободата на едно лице"

Адв. Стоева разясни, че законът очертава доста широк кръг от извършители, защото домашно насилие се осъществява по отношение на всички лица, които са роднини по първа степен – деца, родители, от втора степен – внуци, баби, дядовци, чичовци, лели. Също така лица, които са в брак или във фактическо съжителство както в момента на насилието, така и по отношение на бивши съпрузи. 

"На практика самото домашно насилие представлява един цикъл от физическо, словесно, емоционално, икономическо нахлуване, което се повтаря все по-често. Обикновено се реализира по отношение на жените. Най-често от техния партньор. Това насилие се осъществява с цел придобиване на власт, контрол и надмощие над пострадалата – това са спецификите на домашното насилие.

За да може да се помогне на пострадалите от домашно насилие да излязат безопасно от връзката, в която се намират, е необходимо както да се разбере самото явление домашно насилие, така и да се създадат стратегии за един безопасен изход."

Чуйте повече в звуковия файл.


Още от Нашият ден