Ще има ли отказ за субсидиране на некоректни платци на наеми и аренди в земеделието

Интервю на Веселина Миланова с Лилия Стоянова в предаването „Преди всички“

Предложения за промени в Закона за подпомагане на земеделските производители обвързват плащането на ренти и аренди с правото на субсидии за земеделските производители.

На този етап предстои по-широка дискусия. Тези промени са предложени между първо и второ четене, но след обсъждане в парламентарната комисия по земеделие са оттеглени от вносителите заради необходимостта от по-широко обсъждане, поясни за БНР Лилия Стоянова от Дирекция „Поземлени отношения и комасация“ в Министерството на земеделието, храните и горите. 

Въпросът е сложен, защото става дума за частно-правни отношения по други закони - за арендата и за задълженията и договорите, в които не е предвидена административна намеса при уреждането на отношенията между страните, допълни Стоянова. 

„Дебатът предстои. Предложението е актуално в някаква степен. Такава мярка може би ще има известен дисциплиниращ ефект върху некоректни наематели“, посочи тя. 

Има такива случаи, данните са динамични и се менят всяка година, уточни Лилия Стоянова в предаването „Преди всички“. „Във всеки случай не са голям процент“.

Административно сега земеделското министерство не може да се намесва в ситуация на некоректност при изплащането на наеми и аренди.

Сред мотивите на вносителите на предложението е това, че хората трудно се ориентират в правната материя и срещат трудност в прекратяването на такива договори, поясни Стоянова. Много от договорите се сключват с възрастни хора, които не знаят как да прекратят тази некоректна практика.

За земи от държавния и общински поземлен фонд държавата и общините предприемат мерки за прекратяване на подобни договори, докато при частните собственици на наемодателите им е трудно да предприемат тази стъпка, посочи Лилия Стоянова. И независимо че наемателят не си плаща, договорът продължава да действа“. 

Повече по темата чуйте в звуковия файл. 
Още от Преди всички