Баки Хюсеинов: Комисията за защита от дискриминация разглежда жалби във връзка с епидемичните мерки

От началото на пандемията в Комисията за защита от дискриминация са постъпили оплаквания от граждани заради недопускането без маски в търговски обекти. Според жалбоподателите това се възприема за неравно третиране спрямо лицата носещи маски.

„Съгласно спецификите на Закона за защита от дискриминация към настоящия момент са образувани три производства по подадените сигнали“, обясни за Радио Благоевград Баки Хюсеинов, заместник-председател на КЗД. 

Основно оплакванията, постъпили в Комисията, са свързани с недопускане на граждани в хранителни магазини без защитни маски, поясни Хюсеинов. Той посочи и друг  разглеждан случай, в който жалбоподателят приема като знак на дискриминация надпис пред банков офис, чрез който се дава достъп само на лица със защитни маски.

„Има и оплаквания заради думите на бивш министър на финансите, в които се твърди, че министърът е нарекъл всички упражняващи свободни професии и самоосигуряващи се лица – маргинали, на пресконференция на Министерския съвет“, съобщи Баки Хюсеинов и разкри, че постъпилите жалби са седем, но се разглеждат от Комисията само три, защото отговарят на критериите и изискванията на Закона.

 Какви други сигнали постъпват от граждани и в кои  случаи можем да сезираме КЗД, отговаря Баки Хюсеинов, заместник-председател.


Още от БНР уеб