Излезе от печат сборникът ,,Известия на Исторически музей – Разлог, т. I“

Преди броени дни излезе от печат сборникът ,,Известия на Исторически музей – Разлог, т. I“, издаден по проект на музея ни с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Община Разлог. 
Първата отпечатана книга беше подарена на инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог. Известието включва анализи и документи, свързани с минало на гр. Разлог от неговото създаване до 40-те години на ХХ век. Централно място в сборника заема един изключително ценен документ от фонда на музея, преведен и коментиран от изтъкнатия български османист и арабист проф. д-р Стоянка Кендерова. 
Става въпрос за Османо-турски регистър на българското християнско населението в Мехомия (Разлог) от 1907 г. "Изключително съм щастлива, че с това издание поставяме началото на поредица ,,Известия на Исторически музей – Разлог“. В тях ще представим научно-изследователската работа на музейните специалисти, както и трудът на известни български учени, които изследват историята на Разложкия край, както и богатия фонд на нашия музей.Благодарим на Министерство на културата и Община Разлог за указаната подкрепа!“ – каза г-жа Христина Манова – директор на Исторически музей – Разлог.

Още от БНР уеб