„Православни бургаски светини” - пътеводител за храмовете в Бургас

Интервю с д-р Вида Буковинова

Новата книга на д-р Вида Буковинова „Православни бургаски светини” е събрала на едно място кратка история на православните светини в Бургас. Тя проследява духовния живот в черноморския град и как са се формирали религиозните общности. От нея става ясно, че всяка общност се стреми да запази етническата си идентичност чрез вярата и построяването на храмове, сподели д-р Вида Буковинова.

"Обърнете внимание, различни вероизповедания - синагогата, арменската, "Света Богородица", различни вероизповедания, обаче аз съм разговаряла с различните общности, които казват: "Ние като щеше да идва Великден, всеки пременен, докаран и си отива в своя храм, поздравяваме се взаимно". Това, което ми направи впечатление е толерантност между различните религиозни общности и етнически различия".

„Православните бургаски светини” излиза с благословията на Сливенската митрополия и ще се разпространява в православните храмове в града. Книгата вече е на разположение на читателите и в Регионалната библиотека „П.Яворов” в Бургас.

Идеята за написването на изследователския труд е на бургаският издател Румяна Емануилиду, сподели д-р Вида Буковинова. От там тя се ангажира и започва проучванията си.

Краеведът Вида Буковинова е д-р на историческите науки. Завършила е История и Философия в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. През 1988 г. защитава дисертация по проблемите на Национално-освободителните борби в Одринска Тракия. Обект на изследванията й са теми от етнографията, етногенезиса на странджанския фолклор, народната медицина. Тя проучва народните обичаи и вярванията на българите.

Подробностите можете да чуете от интервюто в звуковия файл.
Още от Dernières infos