Топъл обяд за нуждаещи се през студените месеци ще предостави Община Балчик, ако проектът и бъде одобрен

Услугата "Обществена трапезария" се предвижда да бъде подновена в община Балчик от януари 2021. За целта администрацията ще кандидатства с проектно предложение пред Фонд „Социална закрила“.  Стойността на проекта е 37 хиляди лева, чрез него ще бъде осигурена топла храна за 80 потребители, които не могат да си я набавят сами. Ако предложението бъде одобрено, то ще се изпълнява през студените месеци на следващата година (общо седем месеца – от януари до април и от октомври до декември). Последно подобен вид  услуга е предоставяна през 2019 год., каза Нели Иванова – управител на Домашния патронаж. На социалната служба е възложено изпълнението на дейностите по приготвяне и разнос на храната за нуждаещи се хора.
Срокът за подаване на проектни предложения от общините до фонд „Социална закрила“ при Министерство на труда и социалната политика е 10 декември 2020 год.
Подробностите чуйте от репортажа на кореспондента ни Албена Иванова:Още от БНР уеб