Бургаската туристическа камара настоява за подкрепа на бизнеса

Бургаската туристическа камара (БРТК) настоява за адекватна подкрепа и указания за прилагане на мерките на правителството. Членовете на Бургаската регионална туристическа камара подкрепят по-строгите мерки на Правителството, влизащи в сила от петък 27 ноември. Те приемат решението на кабинета, но търсят отговор на следните въпроси, които имат пряко отношение към бизнеса и оцеляването на фирмите:

- Как компаниите от затворените сектори ще плащат социалните осигуровки на своите  служители? Приемаме, че компенсацията от 24 лв. на ден е добро решение за тези три седмици, но пък не става ясно кой ще плати социалните осигуровки – работодателят или държавата?

- Остава ли в сила мярката 60/40 и дали служителите, за които тя се прилага ще могат да се възползват от компенсиращата надница от 24 лв. на ден?

- Какъв процент от оборота  ще отпусне държавата за затворените бизнеси и на каква база ще бъде определян той? Подкрепата ще бъде предоставяна на изцяло затворени фирми или тези, които ще отчетат спад в оборота за периода от 27 ноември до 21 декември?

БРТК счита, че налагането на ограничения следва да бъде предшествано от мерки в подкрепа на бизнеса и указания за тяхното прилагане. Членовете на камарата подкрепят изцяло ограниченията указанията на ЕК и добрите практики, прилагани в останалите страни членки на ЕС. Но настояват те да бъдат съобразени с фактическата икономическа обстановка в страната. 

БРТК застава зад мерките, които гарантират здравето и живота на служителите и клиентите и техните семейства.


Още от БНР уеб