Ивайло Хлебаров: Има проблем с концентрациите от азотен диоксид

Много може да се направи в посока на подобряване качеството на въздуха в столицата

Много може да се направи в посока на подобряване качеството на въздуха в столицата. От години се говори за различни мерки на Столичната община, но някъде в обществения вакуум остават всички мерки, защото въздухът в София продължава да е мръсен.

В последния доклад на екологичната организация “За Земята” излезе нещо ново - има надвишаване на допустимите норми на азотен диоксид във въздуха, нещо което досега не е отчитано от официалните измервателни станции.    

“Докладът наистина показва един аспект на замърсяването на въздуха в София, който официално не се отчита. Това се дължи до голяма степен на официалния начин на измерване на замърсяването на въздуха. В София има пет станции, които измерват и азотен диоксид, но само две са насочени към това да измерват в близост до пътните артерии и те са такива, които измерват замърсяването в следствие на трафика”, казва Ивайло Хлебаров - експерт по качеството на въздуха в Сдружение “За Земята”.

По-голямата част от станциите измерват фоново замърсяване. Това означава, че те са разположени така, че да обхващат по-голям ареал от града и данните да са репрезентативни за една определена част от града.

“Докато конкретните станции, които трябва да измерват замърсяването от трафика, техният фокус трябва наистина да бъде трафикът и те са две - едната е в двора на Изпълнителна агенция по околна среда в кв. “Павлово” на бул. “Цар Борис III”, а втората се намира в двора на НИМХ в кв. “Младост”, като тя е доста отдалечена от пътното платно. И това са двете станции, които измерват официално емисиите от транспорт”, обясни Ивайло Хлебаров.

Данните от проучването, което цитира той са събирани повече от година и са от различни точки от града, използвайки т.нар. дифузионни тръби, събират информация за месечните концентрации на азотен диоксид. Методът, който се използва, е известен и дори се признават от германското правителство и служи като доказателство в германския съд.

“Ние взехме данните, които доброволците са събрали от повече от една година и за един конкретен период ги сравнихме с официалните данни, къде се намират, направили сме някои допълнителни анализи и сме изготвили нашия доклад.

Изводът от доклада е, че има проблем с концентрациите от азотен диоксид, поради това, че не се измерва в близост до пътните артерии. Методът на анализ обаче може да даде конкретни данни само за мястото, където са направени измерванията. По-високите концентрации са измерени на места, където са големи булевардите и има много интензивен трафик, обясни още Хлебаров.

При азотния диоксид няма толкова сериозно изразена сезонност, защото трафикът не намалява дори през отпускарските месеци. Отделно от това през зимата има натрупване и задържане на замърсители и те допълнително утежняват проблема с качеството на въздуха.

Чуйте повече в разговора на Антония Каменичка в звуковия файл.                
Още от Ритъмът на столицата