Проверки и подготовка на язовирите за зимата в община Тунджа

Над 100 язовира на територията на община Тунджа са проверени преди зимния сезон. Отстранени са повредите по техническите съоръжения и дигите на водоемите.

Заради липсата на валежи през последната година голяма част от по-малките язовири са празни, но рискът от аварии, включително и след човешка намеса, винаги съществува.

Заместник-кметът на община Тунджа Татяна Стоева уточни:

„Повечето ни язовири са готови да посрещнат зимата, така че не сме притеснени - работим в момента по язовира в Скалица има няколко места, където трябва да насипем, язовира в Калчево, язовирите в Окоп“.

Особено внимание се обръща на каскадните язовири, които се намират над населени места и са най-честата причина за локални наводнения в пролетните месеци.


Още от БНР уеб