Приемат заявления за помощи на семейства с деца при затворени училища и детски градини

В новите промени са включени и самоосигуряващите се, вдигната е и доходната граница

Павлина Делчева – директор на Служба по заетостта – Стара Загора

От днес се приемат заявления за отпускане на месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявена извънредна епидемична обстановка. Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които те не посещават училище или детско заведение, уточни за Радио Стара Загора директорът на регионалната Служба по заетостта Павлина Делчева.

За да могат повече родители да кандидатстват е променена доходната граница на 150% от минималната работна заплата.

Право на целева помощ имат семейства, когато двамата или единият от работещите родители, не може да извършва дистанционна работа от вкъщи и няма възможност да ползва платен отпуск, уточни Павлина Делчева. Двамата или единият от работещите родители са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на обезщетението е по-нисък от минималната заплата. В новите промени са включени и самоосигуряващите се, ако двамата родители или единият не може да упражнява работата си, или не получават обезщетение за бременност или раждане.

Заявлението-декларация с приложените към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:

- лично, като се прилага лична карта (за справка);

- чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал;

- по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ: http://www.egov.bg/

- на извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.

Месечната целева помощ се изплаща в срок до края на месеца следващ месеца, за който е отпусната, а пълният текст на критериите и други подробности можете да прочетете тук.

Интервю с Павлина Делчева – директор на Служба по заетостта – Стара Загора.Още от БНР уеб