Закъсняла важна книга за българската литература като част от световната

Разговор на Силвия Чолева с Димитър Камбуров в ''Артефир''

„Българската литература като световна литература“ е предизвикателно заглавие, но вярно. В това ни убеждава новият сборник – първи по рода си, който разказва за нашата литература на английски език. Съставители са Михаела Харпър и Димитър Камбуров. 

Книгата не е история на литературата ни, а възможно най-понятно и стегнато разглежда „ключови аспекти и прояви на българската литература от 20 и 21 век“. Сборникът е важна стъпка към това да  бъдат разширени знанията за нея отвъд границите на страната, да се промени мисленето за нея като за местна литература за „вътрешна употреба“. 

Томът обединява текстове на изследователи на българската литература и култура, изтъкнати писатели и преводачи. Той поставя българската литература в различни контексти и търси мястото ѝ в географията на световната.

Чуйте Димитър Камбуров.