Изкуствен интелект: възможности, предизвикателства и етика

Репортаж на Светослава Кузманова, програма ''Хоризонт''


Европейският съюз подготвя първия набор от правила за използване на възможностите и ограничаване на заплахите, свързани с изкуствения интелект. Акцентът е върху изграждането на доверие в технологиите и справяне с последиците върху отделните хора, икономиката и обществото.
В същото време ЕС иска да създаде подходяща среда за европейските изследователи, разработчици и фирми. Комисията иска да увеличи публичните и частните инвестиции в технологии с изкуствен интелект до 20 млрд. евро годишно.

Европейският парламент е сред първите институции, отправящи препоръки какво следва да включват правилата относно изкуствения интелект в областта на етичните стандарти, гражданската отговорност и правата върху интелектуалната собственост. Изпълнението на препоръките ще проправи пътя за превръщането на Европейския съюз в световен лидер в развитието на изкуствения интелект. Смята се, че той ще играе основна роля в дигиталната трансформация и ще внесе много промени на работното място, в бизнеса, финансите, здравеопазването, сигурността, земеделието и други области на нашия живот. Изкуственият интелект също така ще бъде от решаващо значение за Зеления пакт на ЕС и възстановяването от COVID-19.

В Европейския парламент вече има специална комисия по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера. Неин председател е евродепутата  Драгош Тудораке (Обнови Европа, Румъния):

Не можем да кажем, че изкуствения интелект е нещо ново. Срещали сме се с подобни неща и предишните години. За съжаление 2020-та година заради коронавируса се оказа доста трудна за създаване и работа в областта на много насоки. В същото време е добре да поговорим именно за изкуствения интелект в условията на световна пандемия от коронавирус. Въпреки това лидерите на държавите от Европейския съюз са наясно, че дигиталната трансформация идва и тя е неизбежна.

Евродепутатът Ева Майдел (ЕНП, България), която също е член на комисията по въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера смята, че ако сега не отделим достатъчно внимание на темата и не запознаем обществото с детайлите в бъдеще ще бъде много трудно да овладеем нейния потенциал:

  Смятам, че тази нова комисия въплъщава две неща – това е комбинация от стратегическо мислене и демокрация, защото за първи път имаме уникалната възможност да проучим задълбочено темата и нейните предизвикателства, рискове и възможности. Имаме възможност да се консултираме с всички заинтересовани страни относно краткосрочните, но и дългосрочните цели на изкуствения интелект. аз бих искала да видя тази комисия като мястото в Европа, където се води важния дебат за изкуствения интелект и как той да бъде развит. На практика това означава, че ние в следващите няколко месеца ще водим консултации по различни теми с представители на компании, предприемачи, с хора, които развиват този тип системи, както и с хора, които ги използват като медицински лица, лекари, инженери, фермери, шофьори, с обществото като цяло.


Още от БНР уеб