Природен парк "Сините камъни" празнува 40 години

Веселина Даковска разговаря с Ирина Петрова за ''Семейно радио''

За любителите на природата, за любителите на красотата, за приятелите на животните – за всички, които търсят хармония и спокойствие, Природен парк "Сините скали" в Сливен предлага своите необятни и разнообразни атракции.

Разположен на повече от 11 хиляди хектара, в парка могат да се наблюдават над 97 вида растения, над 244 вида животни от различни видове, редки екземпляри на грабливи птици.

През последните години са били ремонтирани общо 55 км туристически пътеки с обновена инфраструктура, включваща площадки, детски кът, алея на здравето, заслони, огнища, чешми.

За да опазят постигнатото, от дирекцията на парка са измислили чудесна инициатива: съставили са списък на най-посещаваните туристически обекти и ги предлагат за "осиновяване", което включва почистване и стопанисване с доброволен труд на избрания обект. 

Какво още можете да видите в парка – чуйте разговора на Веселина Даковска с инж. Ирина Петрова, директор на Дирекция "Природни паркове" към Изпълнителната агенция по горите.