Нови облекчения в програмата за детегледачки, 147 договора са регистрирани в Бюрото по труда Стара Загора

Приемат заявления за новата мярка за подпомагане на затворените от 27 ноември бизнеси

Любен Георгиев, директор Дирекция ''Бюро по труда'' Стара Загора

До 2023г. удължиха срока на програмата „Родители в заетост“, чрез която безработни родители и такива, които искат да се върнат на работа след първата или втората година от майчинството, може да кандидатстват за детегледачка.

Кандидатстването става в бюрата по труда но настоящ или постоянен адрес.

Родителите на деца до 5г., които не са записани на ясла или детска градина, може да получат детегледач за до 8 часа дневно, а родители с три или повече деца до 12 години, записани на училище или детска градина – за до 4 часа дневно. Семействата, кандидатстващи за детегледач имат право да пожелаят това да е техен близък или роднина, но регистриран в бюро по труда. Друго условие е, ако родителите или единият от тях, са безработни, да започнат работа до 4 месеца след одобрение по програмата.

В Бюро по труда Стара Загора към момента има сключени 147 договора, а интересът нараства, каза за Радио Стара Загора директорът Любен Георгиев. Той обясни новите облекчения в програмата, включени заради допълнителните мерки до 21 декември.

6 заявления са подадени в първия ден от действието на новата мярка за подпомагане на затворените от 27 ноември бизнеси. По нея работниците, излезли в неплатен отпуск заради Ковид ограниченията ще получават по 24лв. на ден до края на въведените допълнителни мерки – 21 декември, каза още Любен Георгиев. Изискването е работодателите да представят списък на работниците, а работниците да предоставят банковите си сметки. Георгиев подчерта, че ако се възползват от тази мярка, не могат да кандидатстват за месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст, която се отпуска от Агенцията за социално подпомагане.

Променени са и условия на мярката „Заетост за теб”. Целта на промените е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните и се изразяват в следното:1.увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца, вместо досегашните 3 месеца; 2. намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);3. увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин: до 10 души се допуска да наеме до 4 лица; до 50 души се допуска да наеме до 20 лица; до 250 души се допуска да наеме до 50 лица; над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица. 4.допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.