Съвременното робство

Мартин Стефанов: България е на челните места по брой трафикирани хора на глава от населението

Разговор на Мария Мира Христова с Мартин Стефанов в ''Нашият ден''

На 2 декември ООН отбелязва Международен ден, напомнящ премахването на робството. Той е приет с решение на Общото събрание на ООН през 1949 г. Робството е социално-икономическа система, при която хора са разглеждани като собственост. Те не притежават лична свобода и често са подложени на принудителен труд. Робите могат да бъдат притежавани от момента на тяхното залавяне, покупка или раждане. Лишени от правото да се придвижват, да отказват да работят или да изискват заплащане за труда си. 

Целта на деня е да се насочи вниманието на обществеността върху премахването на съвременните форми на робство като трафика на хора, сексуалната експлоатация, детския труд, принудителния брак и насилственото набиране на деца за използване във въоръжени конфликти. Робството е официално забранено във всички държави в света, но по данни на Международната организация на труда (МОТ) в света има около 21 млн. души, които са жертва на принудителен труд.

В Международния ден на ООН, напомнящ за премахване на робството, директорът на фондация "21 България“ Мартин Стефанов говори в "Нашият ден" за съвременните роби, които не осъзнават, че са такива.

Съвременните роби

"За съжаление съвременните роби съществуват. От момента на обявяване на този ден за международен за отмяна на робството са минали повече от 70 години и хората може би си мислят, че нещата са се променили и робството е в миналото – за съжаление това не е така. Според свеотовни организации, които работят в сферата, в момента в света има повече роби, отколкото във всеки друг период от историята на света, а според някои данни това са 40 млн. души, които са под някаква форма на робство. Критериите са същите, те са 20. Ако човек загуби свободата си, т.е. не може свободно да реши дали да стои в дадена ситуация или не, и бива експлоатиран против волята си с една или друга цел – това е форма на робство.

Осъзнатост/неосъзнатост на робството

"Това е един от основните проблеми. Дори жертви на съвременното робство, наричаме го най-често трафик на хора, не осъзнават, че са били в състояние на трафик и това е най-страшното. В момента начините на "набиране на хора" са много по-различни от случвалото се преди векове. Така се случва, че жертвите влизат по собствена воля в ситуация на трафик. Един такъв модел е например чрез фалшивите обяви за работа – през последните 6 месеца виждаме направо бум..."

Къде е България в общата картина

"Много е трудно да се измери трафикът на хора в неговата цялост. Мога да кажа по данни, че България е на челните места по брой трафикирани хора на глава от населението. Това означава, че в Европа повече от може би 25-30% са българи!"

Повече за статистиките, за изводите от тях и за психологическите травми можете да чуете в звуковия файл.
Още от Нашият ден