411 εκ € για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας το 2021

Το επόμενο έτος η Βουλγαρία θα διαθέτει 804 εκατομμύρια λέβα /411 εκατ. ευρώ/ από το εργαλείο REACT-EU για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Τομισλάβ Ντόντσεφ στην σημερινή συνεδρίαση της κυβέρνησης, μετέδωσε το ΒΤΑ. Με τους πόρους αυτούς για τη Βουλγαρία θα χρηματοδοτηθούν μέτρα υποστήριξης των επενδύσεων σε προϊόντα και υπηρεσίας ιατρικής εξυπηρέτησης, επενδυτική υποστήριξη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μηχανισμοί απασχόλησης.


Още от БНР уеб