Парламентът одобрява предварителните споразумения за ваксините

Депутатите ще обсъдят отново поправката в Закона за потребителските кредити, даващи възможност на кредитни институции да събират от потребителите двойни неустойки за т. нар. бързи кредити.

Промените, направени от управляващите през преходните и заключителни разпоредби на друг закон – този за ДДС, бяха върнати за ново разглеждане от президента Румен Радев, според когото е „правно нетърпимо“ да се ограничава защитата на потребители. Държавният глава аргументира ветото си и с факта, че „вмъкването на промени между двете четения“ на един закон, които не са свързани с него, „противоречи на правовата държава“.

Самите текстове бяха по предложение на независимия депутат Спас Панчев, а веднага след като получиха подкрепата на управляващите адвокати алармираха за възможно злоупотреби от страна на фирмите за бързи кредити. Последва спешно заседание на Бюджетна комисия, където промени бяха оттеглени, а поправката на поправката бе приета и през преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2021 г.

Това пък даде повод на опозицията да обвинят мнозинството в „правен хаос“, тъй като те отмениха текст от закон, който още не бе влязъл в сила.

На пленарното заседание депутатите ще гласуват и проект на решение за одобряване на участието на страната ни в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbHand предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемането на действия за сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen Pharmaceutica NV.


Още от БНР уеб