Обсъждат втория стълб от Националния план за възстановяване и устойчивост

Продължават публичните дискусии по Националния план за възстановяване и устойчивост. Днешното виртуално обсъждане, посветено на втория стълб „Зелена България“, ще постави акцент върху инвестициите в нисковъглеродната икономика; биоразнообразието и устойчивото селско стопанство.

В Националния план са обособени общо четири приоритетни сфери. Очакванията са страната ни да получи финансова помощ за над 12 милиарда лева. 

До пролетта документът трябва да бъде изпратен в Европейската комисия за одобрение, за да може предвидените средства да започнат да се инвестират в българската икономика. 

Още от БНР уеб