Родовата история на фамилия Шапкареви

Ирина Вълчанова разговаря с Елисавета Шапкарева в ''Семейно радио''

Елисавета Шапкарева поема назад из семейната си история, а първата централна фигура в разказа ѝ е нейният прадядо – роденият в Охрид български възрожденец и книжовник Кузман Шапкарев. Той завършва гимназия в родния си Охрид, учителства там и в град Струга, а по-късно става редовен член на Българското книжовно дружество, което днес познаваме като Българска академия на науките. По време на учителството си се запознава с Димитър Миладинов, жени се за неговата сестра и под негово влияние започва да събира български пословици и поговорки, които по-късно стават част от забележителния му труд "Сборник за български народни умотворения ".

Родовата история продължава с неговия син – полковник Иван Шапкарев, който също събира пословици и поговорки и е инициатор на преиздаването на труда на своя баща.

Бащата на Елисавета – Любомир Шапкарев, които е работел в отдел "Филмово разпространение", продължава семейната традиция и също събора поговорки, вицове и пословици.

Другата голяма личност, която бележи историята на рода, е Елисавета Багряна. Тя се жени за Иван Шапкарев и от този брак се ражда бащата на нашата гостенка. Багряна се запознава със своя съпруг по време на учителството си в град Враца. В разговора ще чуете какви спомени, свързани с голямата поетеса, пази Елисавета, и ще разберете как нашата гостенка продължава и днес завета на своя знаменит род.