Страстите медийни

Таня Димова за медийните пристрастия по отношение на религията

Върху тънък лед стъпват медиите, стане ли дума за религия. Защо? Защото тя, макар да проповядва единство и любов, често е повод за разединение и води до конфликти, или защото въпреки смирението, към което призовава, става повод за сензация?

Оказва се, че няма грешен отговор. Има политики, които влияят. Религията е средството, което те използват, а медиите лесно могат да се подведат от дневния ред.

Едно е сигурно – за религията или добро, или нищо. Около това се обединяват журналистите Георги Милков, Светослав Иванов и Ана-Мария Кръстева. Ако медиите ще използват религията, за да манипулират обществото, по-добре да не говорят за нея.

И все пак те говорят. „Как?“ е въпросът. На него освен тримата изброени по-горе отговаря и отец Николай Георгиев, председател на „Св. Неделя“ и „Връзки с обществеността“ към Светия синод.

Звуковият файл разказва има ли медийни пристрастия по отношение на религията.

Още от Мрежата