Изкуството на науката

Василена Мирчева разговаря с Димитър Узунов в „Лабиринти на познанието“

Научният език невинаги е лесен, но неразбирането му води до разпространение на фалшива наука и дори до отричане на самата наука. Все по-често точните науки прибягват до средствата на изкуството, за да достигнат до широката публика.

Добър пример за популяризиране на науката е интерактивният спектакъл „Дългият път към звездите“, в който науката срещна театъра, за да предложи на зрителите нови знания по астрономия и астрофизика и да им даде храна за размисъл за бъдещето на човечеството.

Този успешен модел на сътрудничество между артисти и учени продължава в проекта „Curious“ (Любопитен). Той включва партньорство между Италия, България, Сърбия и Белгия и е съфинансиран от програма „Творческа Европа“.

Вече са известни учените, които ще участват от българска страна, това са: Стоил Иванов, физик, съосновател на „Инициативата САТ-1“; Спас Керимов, създател и изпълнителен директор на компания, занимаваща се с 3D биопринтиране на човешки тъкани; химикът Наско Стаменов; физикът Виктор Данчев, астрофизикът Тихомир Димитров-Тишо; палеонтологът Владимир Николов, Марин Пенков – лекар-невролог, първият български лекар с европейска диплома по детска неврорентгенология; Бойко Неов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, археозоологът Надежда Карастоянова и херпетологът Емилия Вълчева. 

Повече за проекта „Curious“ разказва Димитър Узунов от „Арте Урбана колектив“.