Богатата флора на Витоша иска и немалко грижи

Десислава Гюрова за богатата флора на Витоша

Разхождайки се в любимия ни Природен парк „Витоша“, ние не подозираме, че на територията му се срещат над 1800 вида висши растения, което е близо половината от флората на България. Някои от тях са изключително ценни в национален и в европейски мащаб. Сред най-редките растения във витошките гори са петтичинковата върба и тисът. И двата вида са включени в Червената книга на България. 

Петтичинковата върба е широколистно дърво или храст с височина до 7 метра. Eдинственото ѝ находище в България са смърчовите гори на Витоша. Тисът е иглолистно, вечнозелено дърво, застрашено от изчезване. На Витоша се срещат изолирано само няколко възрастни индивида. 

Най-голямата опасност за смърчовата гора е едно насекомо, една малка буболечка, наречена корояд-типограф. Тя напада повредени или заболели стари смърчови дървета. Размножаването на корояда протича под кората на дърветата, където ларвите на бръмбара прегризват проводящата тъкан. В резултат на това се нарушава движението на вода и хранителни вещества в дърветата и те загиват безвъзвратно. 

Сред ефективните методи за борба с корояда е използването на капани (уловители) – кутии с привличащи насекомото вещества, наречени феромони. Феромоните наподобяват излъчваните от мъжките бръмбари вещества, които привличат женските екземпляри. Когато влязат в кутиите, насекомите не могат да излязат обратно и загиват.

Чуйте интервюто на Елена Пъневска с Десислава Гюрова, експерт флора към Дирекция Природен парк "Витоша".


Още от Легендите на София