Геокартфонд пази историята ни

Интервю с инж. Румяна Дамянова от Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Интересни документи се пазят в Геокартфонд към Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Този своеобразен архив от различни видове карти, кадастрални и поземлени планове, снимки, оказва се може да бъде също толкова интересен за обикновения човек, колкото и полезен за строители и изследователи. В него се съхраняват Карта на Царство България, отпечатана във Виена с отразена границата на Санстефанска България, карта на названията на картофите в българския език с 14 различни имена като барабой, влашки боб, диваци, комбари, патати. Всъщност Геокартфонда разказва за историята на нашата държава и е любопитен в много отношения, разказва инж. Румяна Дамянова от Агенцията  по геодезия, картография и кадастър:

"Създаден е през 1951 г. Целта на архива е да приема материали от геодезически дейности и да ги предоставя за работа на други научни или пък стопански звена и предприятия."

"С царски указ от 30 март 1899 има одобрен проект на улиците, площадите и кварталите и следващата година е изработен първия регулационен план на град Видин. Населението на града през 1943 година е било 18 465 души. Видин и Добруджа са с най-високи стойности на селскостопанско производство на глава от населението през 60-те години.", споделя още инж. Румяна Дамянова

Архивът е публичен и всеки може да се поинтересува за материалите в него. Освен в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, хората имат достъп до материалите и онлайн на сайта на агенцията.

А знаехте ли, че Видин се намира на магистралния европейски път на прелетните птици?

Повече информация за Геокартфонда ще намерите в звуковия файл.
Още от Посоките на делника