ДГ "Зорница" е единствената градина в област Видин с психолог

Светлана Петкова, директор ДГ ''Зорница'' в ''Заедно'' 15.01.2021

Единствената детска градина в област Видин, която разполага с цялостен екип за работа с деца със специални образователни потребности е ДГ "Зорница" с филиал "Щастливо детство" - Видин. В градината работят психолог и логопед, има четирима преподаватели, които са преминали специално обучение. Това става възможно с осъществяването на работа по проект на МОН за активно приобщаване на деца със специфични обучителни трудности, обясни директорът Светлана Петкова:


"По този проект имаме т.нар. специална група, в която се обучават и възпитават деца, които са с малко по-тежки диагнози. Кандидатствахме по проекта, бяхме одобрени и имаме назначени четири човека на работа. При нас работи психолог вече втора година и за краткото време се убедихме в ползите от такъв специалист... В детските градини няма такава практика и една от причините е финансова... Един психолог във всяка детска градина би бил много голям плюс... Имаме и назначен логопед, който подпомага развитието на децата... Още една година ще продължи проектът."

 
Директорът Светлана Петкова и психологът Лозина Николова,  ДГКато всяко начало, стартирането  на проекта  е трудно, от страна на родителите има неразбиране за работата на психолога, казва психологът Лозина Николова:


"Работата на психолога в детската градина е по-скоро педагого-психологическа... Основно се работи с подготвителните групи, работи се с учителите и непедагогическия състав. За да работи учителят, той трябва да е спокоен и да се работи нормално. С децата със специални образователни потребности работим два и повече пъти седмично, работим и с деца, които не са със СОП, но  имат затруднения с учебния материал. Работим и с родителите, ние сме един екип."

Още от Заедно