Рестартирай Европа: По-силна - за теб!

108 микро и малки предприятия във Видинско с европейска помощ, за да запазят бизнеса си

Репортаж на Анжела Каменова

108 фирми от видинско успяват да запазят бизнеса си, благодарение на процедурата "Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Помощта, която получават по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" е до 10 хиляди лева. 

Мариела Савкова, управител на ОИЦ- Видин

"Беше необходимо фирмите-кандидати да докажат спад на оборота от 20 % за референтен период на 2019 година. Процедурата беше обявена в средата на миналата година, но сключването на договорите продължи малко по-късно. Основните дейности, за които фирмите получиха помощ, защото това е един вид помощ, която предоставя програмата, това са основно разходи, които са свързани с тяхната ликвидност. От една страна това са разходи, които касаят плащането на възнаграждения на наетите лица в съответните предприятия. От друга страна са  режийни или текущи разходи, които всяко едно предприятия, независимо от това дали работи с по-малък или по-голям капацитет, текущо трябва да покрива, други договори, свързани с външни контрагенти, без ограниченията, свързани със закупуване на стоки, които са с цел търговия. Т.е ветрилото на разходите, което управляващият орган отвори, беше доста широко"- обясни управителят на Областен информационен център- Видин Мариела Савкова. 

Красимира Асенова е управител на фирма от сектор, който е сред най-засегнатите от кризата заради коронавируса:

"Това е транспорт и туризъм. В момента на 50% сме затворени. Нямаме право да организираме и да водим групи. Иначе извършваме специализиран превоз. Това е едно добро нещо, което се появи в последствие на тази пандемия. Това е нещото, което е добро засега, на този етап, въпреки че основната дейност е спряна."   

С парите, които получава по програмата, успява да покрие най-неотложните разходи:

"Едва ли ще компенсират цялостно загубите, но една част от тях може, да. Това са най-нужните неща като резервни части за автобусите, застраховки, такси, данъци. От това ние не сме освободени. Също осигуровки, заплати, най-неотложните неща. Но пак вариантът е с 20-30% да помагат, на фона на тази пандемия пак е нещо. Иначе вариантът беше да затворим официално и да спрем да работим завинаги. Благодарение на тази програма, сме все още на повърхността." 

Цветомир Ценков, експерт в ОИЦ- Видин

Малките и микро предприятия от Видин, които са получили подкрепа, са от различни сектори, обясни експертът в Областния информационен център Цветомир Ценков:

"Обхващат едно широко ветрило от всички видове икономически дейности, които се развиват на територията на нашата област. Бяха финансирани печатница, строителна борса, стоматологични практики, медицински център, производствено предприятие, счетоводна кантора, медия, автокъщи, хотел, туристическа агенция, магазини, строителни фирми, автошкола, транспортни фирми. За мен и за нашия екип като експерти, които работим в сферата на еврофинансирането, е много положителна тенденция първо големият брой видински фирми, които кандидатстваха, съотносимо с броя на населението, разбира се. Второ- това, че 35 местни фирми ни се довериха. Ние им помагахме информационно и логистично по тази процедура. Тези малки и микро фирми са влезли в силата на еврофинанасирането. Видели са възможностите, които то дава. Запознали са се с информационната система, с този доста по-облекчен начин на кандидатстване, в сравнение с преди."

Възможност да получат сега финансиране имат фирми, които вече са кандидатствали, но не са били одобрени, обясни Мариела Савкова:

"Към момента тече преразглеждане на доста дълъг списък от проекти, които в първото класиране не бяха одобрени. Бизнесът в региона все по-смело кандидатства по оперативни програми, с цел да се осигури финансиране на максимален брой кандидати, дори на тези от тях, които първоначално са допуснали нередности. Към момента нашата мрежа от  областни информационни центрове предоставя всякакъв вид техническа помощ и това, което аз използвам случая да кажа е, че фирми, които са подали заявления по процедурата за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията  ковид, за която в момента говорим, е добре да проверяват регулярно, по своя инициатива профила си в ИСУН, чрез който е подадено съответно предложение. Освен това, има някои ресурси, които са на разположение за техническа помощ за тези фирми. По информация на управляващия орган, оперативната програма, при възникнала необходимост от допълнителна информация и от подпомагане в процеса на подготовка на исканите допълнителни документи от самата оценителна комисия, тези кандидати могат да се обръщат за съдействие към най-близкия областен информационен център."  

Бизнесът в региона все по-смело кандидатства по оперативни програми, казаха от Областен информационен център- Видин. Консултантската помощ за фирмите е безплатна.

Още от Посоките на делника