За разговорите на работното място

Венета Гаврилова разговаря с Антон Вълков в „За думите“

Където и каквото и да работим, езиковото общуване е неизбежна част не само от собствената ни трудова дейност, но и от взаимодействието с колеги, началници, подчинени, клиенти, партньори и т.н. И дума да няма, че говоренето или по-точно разговарянето може да подобри постиженията ни, взаимоотношенията в екипа, че дори и здравето ни, но може да причини и точно обратното. 

За какво, къде, кога и най-вече как да се разговаря на работното място, за да има положителен ефект, са въпросите към Антон Вълков – фасилитатор или домакин, както той предпочита да се нарича, на срещи, разговори, обмен на идеи в различни групи.Езикови справки по радиото: „експерт комуникации“, „експерт „Комуникации“ или „експерт Комуникации“?


Още от За думите (1001 защо – Ефир знание)