Увеличение на заплатите на кмета и общинската администрация ще гласува местният парламент на Видин

Генади Велков, председател на ОбС- Видин

Увеличаване на възнаграждението на кмета и на служителите в общинската администрация предстои да бъде гласувано в предстоящото, първо за годината, заседание на Общински съвет Видин. Предложението е на председателя Генади Велков, който предлага основната месечна работна заплата на кмета на община Видин, считано от 01.01.2021 г. да стане 3 146,00 лв."Това са пари от държавата. Ще бъдат увеличени заплатите на всички кметове и кметски наместници с 10%, а на администрацията с 20%. Съгласно закона за кметовете и кметските наместници се гласува от Общинския съвет, а възнагражденията на администрацията се увеличават от кмета. Това е максималното увеличение по закон, имат го всички общини, не само община Видин, така че кметът ще получи съвсем нормално възнаграждение, което е предвидено за всички кметове и кметски наместници и това са пари от държавния бюджет. Значи, кметовете на общини имат право да получават министерски заплати. Ние никога не сме се възползвали от това право и няма никога да се възползваме... Кметът по закон има право да получава два пъти по-голямо възнаграждение, председателят на общинския съвет получава процент от заплатата на кмета, което е 80%. Възнаграждението на кмета е било около 2 700лв, сега с 10% увеличение ще е около 3 000 лв.", каза за Радио Видин Генади Велков.


Наша анкета с видинчани, показа разнопосочни мнения по темата. Някои смятат, че по време на пандемия не е удачно да се вдигат заплати на администрацията, други, че е необходимо подобно увеличаване:


"Щом могат да взимат и да крадат, щом им дават... На нас никой не ни дава...  В тази пандемия би трябвало да се обръща внимание на хора, които са изпаднали в някаква несъстоятелност, както ние например... Най-малко пък да се мисли за увеличение на заплатите на администрацията, която не произвежда... Тия със сигурни доходи, може да не са високи, но са сигурни... Според мен трябва да се вдигнат заплатите, стига да си вършат работата... Хората са на такава длъжност, че поемат много отговорности и правят нещо за този град, така че - защо не, ако се увеличат доходите, ще има стимул за работа... Винаги началниците са си увеличавали заплатите... Не знам."

Още от Цветовете на деня