ЕС отпуска на България 880 млн. евро за рестарт на селското стопанство

Репортаж на Зорница Семерджиева

Земеделците от страните членки ще получават средства по две линии през тази и следващата година. Наред с финансирането по Програмата за развитие на селските райони, те ще могат да разчитат и на средствата по Плана за възстановяване от пандемията. Това стана възможно, след като Европейският парламент одобри Преходния регламент.

Съществуващите правила на Общата селскостопанска политика ще продължат да важат до края на 2022 г. Европейският парламент прокара и мерки, които дават повече свобода на страните членки да подкрепят фермерите, особено по време на кризата с Ковид-19.

България ще разполага с над 880 млн. евро, от които сумата по Плана за възстановяване е 200 млн. евро.

Около 30% от парите за възстановяване ще станат достъпни през 2021 г., а останалите 70% - през 2022 г.

С Преходния регламент се продължава възможността за прилагането на обвързаното с производството подпомагане на приоритетни и чувствителни сектори в земеделието с параметрите от досега прилаганите схеми.

„Беше много важно да запазим нивото на подпомагане – т.е. да няма намаляване на средствата за земеделците“, изтъкна българският евродепутат и член на Комисията по земеделие Атидже Алиева. Тя подчерта, че въпреки новостите, няма допълнителна административна тежест за земеделците и те ще могат да работят по известните им правила.

Атидже Алиева Препоръча да бъдат отворени своевременно инвестиционни мерки, чрез които българските земеделци да се подготвят за реформата, която протича в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

„Двете години от преходния период ще бъдат много важни, както за подготовката на България за следващия програмен период, така и за възстановяване на последствията от ковид кризата, каза още евродепутатът. Тя подчерта, че за първи път регламентите дават една значителна свобода на държавите членки за усвояване на предвидените за тях средства, тъй като няма описани конкретни мерки.

Предвиденият бюджет за общата селскостопанска политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. възлиза на 343,95 млрд евро, от които 258,594 млрд евро за 1-ви стълб и 77,85 млрд. евро – за втори стълб.


Още от БНР уеб