КЕВР разреши на "Еврохолд" да придобие българските активи на ЧЕЗ

| обновено на 19.01.21 в 19:31

"Еврохолд" преодоля и последното регулаторно изискване, за да придобие българските активи на ЧЕЗ. Комисията за енергийно и водно регулиране разреши сделката за 67 процента от активите на електродружеството у нас, потвърдиха от регулатора и от финансовия холдинг.

"Еврохолд" придобива контрол над бизнеса на "ЧЕЗ Груп" в България чрез своята дъщерна и специално създадена за целта Eastern European Electric Company.

Единственото действие, което остава, за да бъде приключена сделката, е активите да бъдат платени, потвърдиха за „Хоризонт” от централата на ЧЕЗ в Прага.

Оттам допълниха, че към момента имат информация единствено от уебсайта на българския енергиен регулатор, че се дава зелена светлина на сделката с „Еврохолд“.

Продажбата на българските активи на ЧЕЗ продължи няколко години, като първо близо до сделка бе „Инерком” на Гинка Върбакова.

Провалът на първата сделка доведе до нов търг, в който участие взе и индийска компания, а в играта изненадващо се включи финансовият холдинг „Еврохолд”, чийто основен бизнес бе насочен към застраховането.

Именно това създаде проблем и първоначално Комисията за защита на конкуренцията не даде разрешение за сделката, защото застрахователното дружество в холдинга работи и в енергийния сектор, макар и това да бе изключително нисък процент от портфолиото му.

От „Еврохолд” обаче не се отказаха и обжалваха в съда, тъй като самата група оповести, че възнамерява да разшири секторния портфейл на инвестициите си. Второто решение на антимонополния регулатор бе в в полза на „Еврохолд”, като към момента известната цена на сделката е 335 милиона евро.

Източници на „Хоризонт”, близки до сделката, споделиха, че най-вероятно транзакцията ще бъде направена през второто тримесечие.

„Еврохолд” договори финансиране от няколко международни банки за по-голямата част от сумата, а останалата възнамеряваше да набере през фондовата борса.

Това не се случи, но тогава дружеството обяви, че ще използва собствен капитал за инвестицията. 

Съгласно закона за енергетиката КЕВР разрешава сделки по разпореждане с дялове и акции, представляващи повече от 20 на сто от капитала на търговски дружества, които осъществяват лицензионна дейност по пренос и разпределение на електрическа, топлинна енергия или природен газ, с оглед гарантиране сигурността на доставките, защитата на националната сигурност и обществения ред.  Комисията се произнася след влизането в сила на всички други необходими разрешения и одобрения, свързани със сделките. 

В хода на образуваното административно производство по подаденото от „ЧЕЗ“ заявление, Комисията се произнесе въз основа на постъпили становища от Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция за национална сигурност, Министерството на енергетиката и Комисията по финансов надзор.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд София-град в 14-дневен срок.


Още от БНР уеб