Ще стане ли община Видин по- добро място за живеене с новата програма за благоустрояване

''Актуално'' в ''Посоките на делника''

Община Видин разработи програма за благоустрояване "Нашият Видин- по-красив от всякога". Тя има за цел да направи средата на живот по-привлекателна, по- социална, по- безопасна, като даде шанс, на конкурентен принцип, на по- активните и по- задружните собственици в многофамилни жилищни сгради, както и на жителите на всички населени места да кандидатстват за благоустрояване на общинската инфраструктура. Запознати ли са видинчани с програмата и биха ли се възползвали от възможностите, които тя предлага?

Програмата, която стартира Община Видин има състезателен характер и заявленията ще се разглеждат по реда на тяхното подаване. В тях задължително трябва да се посочи обхватът на територията и желанието за вида на облагородяване на конкретния терен или обект, общинска собственост. Заявленията ще бъдат оценявани чрез точкова система по определени критерии- живущите, които ще се възползват от подобренията, да нямат задължения към Община Видин, като данък сгради, такса битови отпадъци, данък МПС, патентен данък, влошено състояние на инфраструктурата, за чийто ремонт се кандидатства, максимален брой живущи, които ще се възползват от подобрената инфраструктура, предложението да бъде в съответствие с предвижданията на действащ подробен устройствен план и в предвиденото за облагородяване пространство да няма незаконно строителство. Това обясни Десислава Тодорова, заместник- кмет по европейските политики и инвестиции на Община Видин:

"В програмата могат да се включат всички граждани, живеещи на територията на община Видин. Заявления се подават от органите на управление в етажната собственост, надлежно регистрирани в Общинска администрация град Видин и кметове и кметски наместници за населените места в община Видин. Желанието на живущите се удостоверява с подаване на заявление от страна на представляващия етажната собственост или сдружение на собствениците, кметове и кметски наместници." 

Община Видин ще отговаря за цялостното техническо изпълнение и финансово администриране на програмата, като извършва и координационни функции. Конкретните дейности по благоустрояване ще се реализират от външни изпълнители, избрани по реда и условията на Закона за обществените поръчки. Какви са средствата, отпуснати за реализация на програмата и какви са дейностите, за които може да се кандидатства? 

"Средствата, които са предвидени по програмата са в размер на 3 млн. и 300 хиляди лева. Дейностите, по които може да се кандидатства са за град Видин асфалтиране на паркинги пред блокове, асфалтиране, благоустрояване и ремонта на улици, благоустрояване и озеленяване на междублокови пространства и зелени площи, поставяне на улично осветление и видеокамери при техническа възможност, за град Дунавци и останалите 32 населени места на територията на община Видин дейностите са асфалтиране, асфалтиране, баластриране и ремонт на улици, благоустрояване и озеленяване на пространства и зелени площи, поставяне на улично осветление и видеокамери (при технологична възможност), благоустрояване на гробищни паркове, ремонт на сграден фонд." - обясни още Десислава Тодорова, заместник- кмет по европейските политики и инвестиции в Община Видин и допълни:

"Обществената поръчка ще бъде възлагана от Общината на външни изпълнители, съгласно Закона за обществените поръчки. Вече има подадени заявления за интерес и финансова подкрепа, както от град Видин, така и от населените места в общината. Заявленията се подават текущо до изчерпване на финансовия ресурс по програмата за тази година, в срок до 26 февруари Общината ще се произнесе по допустимостта на подадените до 31 януари заявления."

Програмата стартира на 8 януари, когато започна и приемът на първите документи. Те се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Видин, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа, а пълните условия, както и документите за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Община Видин.

Дългогодишният кореспондент на БНТ във Видин Лидия Каменова е домоуправител на жилищна кооперация в крайдунавския град, намираща се на улица "Черна гора", която преди години е била санирана по европейски проект и днес отново живеещите в нея кандидатстват по новата програма. Потърсихме Лидия Каменова, за да ни разкаже откъде е разбрала за идеята:

"Разбрах от Фейсбук. Отговорникът за културата в нашата Община Силвана Сюлейман беше споделила тази информация и аз на това попаднах. Правила съм и други опити, които бяха неуспешни, защото имаше и някаква друга програма преди време. Нашата кооперация е санирана преди пет години и това, което сега допълнително ме окуражи е и отношението на моите съкооператори ... Документацията не кой знае каква и свършихме всичко за отрицателно време. Има едно пространство около 200 квадрата, което остана и преди време моят баща правеше една градинка и я поддържаше, не че изкарваше кой знае какво. Сега вече четири години тук е нещо ужасно. Опитвам се от време на време нещо да направя, но смятам, че е изключително грозно."- обясни Лидия Каменова, дългогодишен кореспондент на БНТ във Видин:

Във видинското село Иново също ще се възползват от услугите на програмата, разработена от Община Видин. В населеното място има нужда от ремонтни дейности на улици, благоустрояване и озеленяване на пространства и зелени площи и поставяне на улично осветление и видеокамери, обясни кметът Павел Петров:

"Кандидатствах с всичко възможно- проектът, който се предлага за баластриране, асфалтиране, улично осветление и видеонаблюдение и ремонт на сградата на кметството. Шест проекта са и аз винаги съм бил оптимист, но и да не се случат нещата има и други начини, чрез които да действаме." 

Попитахме видинчани запознати ли са с идеята и реализацията на проекта "Нашият Видин- по-красив от всякога" и мислят ли, че чрез него градът би могъл да стане едно по- привлекателно място за живеене:

"Имаш ли интерес към дадено място- няма осветление или има дупки, щом има възможност трябва да се възползваш от тази възможност. Мисля, че е ок, но това вече си зависи от хората. Не можеш, някои хора нямат вяра в нищо ... Хубава е идеята, съгласни сме, нека да я направят, да украсят и всичко да е красиво ... Хубаво е да има, но и да има някакъв начин това нещо да се контролира, да се поддържа, да не му се посяга, да се охранява."- коментираха видинчани.

Повече по темата можете да чуете в звуковия файл.

Още от Актуальные данные