Видин ще стане по-приветлив с помощта на нова техника

Репортаж на Стефка Павлова

Нова техника получи общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство" Видин. Три сметоизвозващи камиона (до момента Общината разполагаше с две такива машини), четири камиона тип "Самосвал", един от които е снабден с кран, две мотометачки, които могат да станат и снегорини, челен товарач, контейнеровоз и 10 контейнера за строителни отпадъци включва новата придобивка на община Видин. Общата стойност на машините е над над 660 000 лева, като финансирането е от направени от Община Видин отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и неизразходвани средства от целевата субсидия за зимно поддържане и снегопочистване. Ключовете на новите машини връчи кметът Цветна Ценков:

"Това е първата задача и първото условие на общинската администрация - да се погрижи за материално-техническата база на града и за неговия добър облик. На екипа на общинското предприятие, на всички шофьори и на всички служители пожелавам успешна година и дай Боже, когато минават по града и вършат своята дейност, нашите съграждани да са горди, че както Враца, както Монтана, както други градове и в Европа, и в България, вече и Видин се нареди в редиците на градовете, които имат собствено БКС, да го нарека... От дейността на предприятието, което се надявам, наистина, че ще спести пари на общината и ще се самоиздържа от нашите данъци, се надявам да си купим още необходима техника."


Съвсем нова услуга ще предложи Общината, за събиране и превозване на строителни отпадъци. Зам. - кметът по строителството Светослав Скорчев разясни приоритетните дейности на новото предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство:

"Редовно ще се мият улиците в града и големите населени места в общината, което съответно ще намали замърсяването на въздуха. Ще се направи график за извозване на отпадъците, съобразен с работното време на гражданите. При снеговалеж с приоритет ще се почистват улиците до детските градини и училища, за да се осигури нормалния достъп. Ще спрат измамите, надяваме се, с надписани курсове за събрана шума и клони, както и всякакъв друг вид, нека да го наречем течове, които ощетяват общината. Знаете, че сега контрола е изцяло в ръцете на общинското предприятие, върху разходваните средства. Ще започне системна поддръжка и изрязване на дърветата и храстите в кварталите и по четвъртокласната пътна мрежа, за която община Видин отговаря. Ще има отговорници за поддържане на градските паркове и квартали."

Предвижда се към предприятието да бъдат назначени още хора за поддръжката на гробищните паркове, зелените площи и чистотата, както и лесовъд, за да може Общината правилно да управлява общинските гори.  До края на месеца се очаква и друга техника, която ще допринесе за по-добрия облик на Видин. Планувана е поръчка за комбиниран багер и мини челен товарач, за да може да бъде затворен целият набор от машини, които са необходими за поддръжката на града.
Още от Цветовете на деня