Втори живот за отпадъците

Репортаж на Здравка Русева

Как се прилагат у нас директивите на ЕС за разделно събиране на отпадъци?

От средата на първото десетилетие на новия век във всеки по-голям град има цветни контейнери, предназначени за стъкло, хартия и метали. В последните години се появиха контейнери за строителни отпадъци и растителност. Посоката е една – всеки отпадък да се рециклира и да получи новото си предназначение.

Как рестартираха европейските практики в община Търговище? Какъв е пътят на отпадъка от дома до рециклиращата фирма? Въпроси, на които дават отговор Йоана Стефанова –експерт по опазване на околната среда в община Търговище и Юлия Тодорова – регионален координатор на „Булекопак“.

Чуйте репортажа на Здравка Русева.


Още от БНР уеб