Иновативен проект отглежда горски фиданки в контейнери

Новото залесяване на изисква засаждане на различни дървесни видове

Интервю на Веселина Миланова с инж.Теодор Тодоров

„Югозападното държавно горско предприятие в момента работи по пет европейски проекта, като се изискват доста усилия да се подготвиш за тези проекти за опазването на гората у нас“, съобщи пред БНР инж. Теодор Тодоров, мениджър проекти в организацията.

„Имаме проект за отглеждане на фиданки в контейнери – това е проект, насочен към въвеждане в България на иновативна поточна линия за автоматизирано производство на фиданки в контейнери, което съкращава процеса. Ако ги сложим напролет, есента са готови за залесяване и така над 1 милион фиданки на година можем от един разсадник да създадем.

Този капацитет може дори да се увеличи, а също е важно да се каже, че се увеличава и устойчивостта на дърветата, защото корените им вече не могат да бъдат наранени, те са със закрита коренова система, готови са със хранителни вещества и вода…“ Това разказа в "Преди всички" още инж. Тодоров.

И допълни:

„Всяка година предприятието залесява над 500 дка гори, но от нашите проекти покачваме площите за залесяване - 2700 дка ще бъдат залесени по един от нашите проекти и то на гори, които са били унищожени от пожари или от вредители. Освен това ние ги проследяваме след това и ги поддържаме до пет години, което е важно за бъдещето на горите", каза още специалистът:

Радио Видин

"Другите ни проекти са насочени към възстановяване на гори в защитени зони от мрежата „Натура 2000“, като целта ни е не е да прилагаме остарелите методи за залесяване, да се създават горски култури само от едни вид, а целта ни е да създаваме гори устойчиви на промените в климата и подходящи като местообитания за биологичното разнообразие – тоест да възстановим горите в техния естествен вид като съвкупност от много дървесни и храстови видове.“

През 70 -  те години са се засаждали гори с цел овладяване на ерозията, заради обезлесяването от човешката дейност – пашата, дърводобива – тогава тези гори са си свършили работата, но те се оказва, че те не са устойчиви на климата и на нападения от вредители.

„Те са си свършили добре работата тогава, но сега ние трябва да се съобразим с променящия се климат при засаждането на нови гори", посочи още инж. Тодоров.

Още по темата в звуковия файл.


Още от Преди всички