Нова творческа академия – алтернатива на художественото образование

Разговор на Димитрина Кюркчиева с Мартина Стефанова в „Артефир“

За първи път у нас се открива академия, предлагаща творчески специалности по западен модел, като алтернатива на формалното художествено образование у нас.

„Искаме да има творчески специалности, които да попълнят тази празнина във формалното образование и заради които се налага да ходим в чужбина. Артфондация „Дома“ в партньорство с галерия „Doza“ създадоха „Нова творческа академия“. Тя предлага съвременно художествено образование в рамките на тримесечни курсове – алтернатива на настоящите модели на обучение. 

За първи път у нас вече може да изучаваме специалности като „Пърформанс“, „Наука и изкуство“, „Изложбен дизайн“, „Културен мениджмънт“, „Живопис и разширени обекти“, както и „Създаване на реклама и културен продукт“ – разказа в „Артефир“ Мартина Стефанова – съосновател на арт фондация „Дома“ културен мениджър и куратор.

Според Мартина Стефанова менторите в академията са едни от най-добрите специалисти, достигнали до международен успех и готови да споделят своя опит.