Заради наводненията залагат мерки в бюджет 2021 на Столичната община

План за действие за изпълнение на Стратегия за сигурност на Столичната община 2021-2027 г. ще бъде изготвен от постоянната Комисия по ред и сигурност в Столичния общински съвет (СОС) по повод на засегнатите от обилните дъждове населени места.

По предложение на ръководството на Комисията са изслушани районните кметове на засегнатите от обилните дъждове места, съобщават от СОС.

Целта на срещата е да се анализира случилото се, да се изслушат всички държавни и общински звена, взели участие в отстраняването на последствията, за да може да се предвидят дейности по превенция и работа на терен при подобни бъдещи неблагоприятни метеорологични условия.

Идеята е да бъдат заложени конкретни мерки и инвестиции с цел защита на населението и неговото имущество на територията на общината и това да се отрази в бюджета за 2021 г.

Сред препоръките за бъдещи действия са почистване на коритата на реките, както в урбанизираните територии, така и извън тях; наблюдаване и укрепване на активизирани свлачища, възстановяване на отводнителните канали в нивите, общи действия между Столичната община, граничните общини Костинброд, Годеч, Роман, "Напоителни системи", Министерството на земеделието.

В срещата са участвали общински съветници от комисията, кметовете на районите "Нови Искър", "Надежда" и "Връбница", кметовете на кметства Мировяне, Житен, Кубратово, Кътина, Балша, Мрамор, Волуяк, директора на "Напоителни системи", началникът на ПБЗН-Нови Искър, директорите на дирекциите "Аварийна помощ и превенция" и "Сигурност" към Столичната община.

Още от Ритъмът на столицата