Община Елин Пелин ще решава проблема с боклука с европейски практики

Николай Савов за проблемите и решенията при събирането на отпадъците в община Елин Пелин

Проблеми с разделното събиране на отпадъците възникнаха в община Елин Пелин в началото на тази година, след като  изтече договорът с една от организациите по оползотворяване на рециклируеми материали и тя започна да премахва контейнерите за разделно събиране от територията на общината. По време на тази дейност, обаче, организацията оставя много разпилян боклук на мястото на премахнатите кофи.

Проблемът има своята предистория. Според местната администрация над 30% от събирания отпадък се оказва негоден за рециклиране. Така излиза, че събираното всеки месец количество отпадъци от организацията е много малко. Междувременно общината предприма мерки за събиране освен на пластмасовите, стъклени отпадъци и хартията, така и текстилните отпадъци, които се оказват голяма част от генерираните отпадъци. Организирано е и поставянето на контейнери за събиране на "зелени" отпадъци.

"Оказва се, че организацията няма интерес да събира тези контейнери, защото това са допълнителни разходи за нея. Така се стигна дотам, че изведнъж те се сетиха, че имат да ни връщат 100 тона отпадъци, които не е ясно как са формирани за периода от 2015 година. Те не проявиха интерес да увеличат количествата на събирани отпадъци, поради които община Елин Пелин започна да събира сама сметта," обясни пред Радио София заместник-кметът на Елин Пелин по околната среда Николай Савов.

Савов добави, че сега местната администрация провежда политика за раздаване на кофи за разделно събиране на всяко домакинство, за да може да се гарантира, че разделно събраният боклук е чист. Използва се моделът на много европейски държави, като дори са добавени елементи, които липсват при тях. Сега плановете включват до средата на тази година да бъдат проведени изпитания на специализиран софтуер за точно определяне на генерирания боклук от отделните домакинства.

Чуйте интервюто на Божидар Янев с Николай Савов.

Още от Ритъмът на столицата